Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Din personliga integritet är viktig för oss på MWH of Sweden AB och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy redogör vi för hur personuppgifter samlas in och i vilket syfte, enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordningen GDPR. Vi går även igenom hur du kan få tillgång till den information vi har registrerad på dig och vilka rättigheter du har.  

PERSONUPPGIFTSANSVARIG  

MWH of Sweden AB med organisationsnummer 559232-9055, S:t Johannesgatan 62 603 54 Norrköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta oss på mejl maria@mwhofsweden.com med Integritetspolicy i ämnesraden. Du hittar fullständiga kontaktuppgifter längre ner.  

  

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT 

All information som direkt eller indirekt kan kopplas ihop med en fysisk person är personuppgifter, så som namn, adress, telefonnummer, personnummer eller e-mail. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer räknas också som personuppgifter om det kan hänföras till fysiska personer. Läs även vår cookiepolicy.  

  

PERSONUPPGIFTER SOM DU DELAR MED OSS 

När du genomför ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar användarkonto, använder vår hemsida, våra sociala medier eller tar i anspråk dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen kommer du lämna personuppgifter till oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som behandlas kan vara ditt namn, din adress, ditt personnummer, telefonnummer samt e-postadress.  

  

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG  

När du genomför ett köp hos MWH, kontaktar oss via våra kanaler, när du använder vår hemsida, ditt användarkonto eller sociala medier kommer personuppgifter samlas in om dig. Informationen som samlas in är ditt namn, ålder, kön, kontaktuppgifter, kunduppgifter, IP-adress, information om operativ system och den hård eller mjukvara du använder. Information om dina surfvanor så som geografisk plats, vilka externa sidor som besökts, vilka sociala kanaler du besökt hos oss, sessiontid, dina intressen och information om din användning av våra tjänster och produkter. Köphistorik registreras, vilka varor du besökt eller lagt i kundkorgen och din aktivitet på våra sidor, sociala kanaler och på vår hemsida.  

  

VARFÖR OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND  

  

GENOMFÖR ETT KÖP  

När du beställer varor från oss behöver vi behandla dina personuppgifter, detta för att kunna leverera beställd vara/varor till dig. För att detta ska kunna genomföras behöver vi behandla namn, kontaktuppgifter så som adress, mejladress, telefonnummer och personnummer. Även betalinformation så som transaktionsreferens och transaktionstidpunkt och orderinformation samlas in för att kunna utföra vår tjänst. För att vi ska kunna hantera betalningar av köpta varor behandlas även personnummer. Detta görs på grund av att vi måste kunna göra en identitetkoll och ålderskontroll. Personuppgifterna behövs även för att kunna hantera betalningen som görs i samband med köpet. Ovan personuppgifter behandlas även för att underlätta hanteringen av returer eller reklamationsärenden av köpta vara/varor. Laglig grund är fullgörande av köpeavtal. 

  

  

KUNDTJÄNST & ADMIN AV KUNDÄRENDE  

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, köphistorik och ordernummer behandlas i din kontakt med oss för att kunna ge god kundservice och administrera ditt ärende. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina olika personuppgifter är det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte lämnar ovan personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller i övrigt fullgöra våra åtaganden mot dig.  

  

MARKNADSFÖRING 

Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, din köphistorik och uppgifter om din användning av sociala medier för att skicka nyhetsbrev till dig via e-post. Den rättsliga grunden är ditt samtycke som vi inhämtat i samband med registrering av nyhetsbrev, skapar ett kundkonto eller vid samband med köp av produkter på MWH. Du lämnar ditt samtycke när du registrerar dig, lämnar dina uppgifter till MWH eller genomför ett köp hos oss. 

  

STATESTIK   

Vi behandlar ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att föra statistik och kunna utveckla vår hemsida och verksamhet.

  

HANTERING AV RETURER OCH REKLAMATIONER 

Vi behandlar adress, namn, telefonummer, e-postadress och köphistorik i syftet för att kunna hantera din eventuella begäran om retur eller reklamationsärende. Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är nödvändigt för att kunna fullfölja rättsliga förpliktelser vi har enligt konsumentlagstiftningen.  

  

BOKFÖRING  

Vi behandlar de uppgifter om de transaktioner som skett mellan dig och MWH för bokföringsändamål. Uppgifterna som behandlas är namn, adress, telefonnummer, och e-postadress. Den rättsliga grunden är att den är nödvändigt för att kunna fullgöra den rättsliga förpliktelse vi har.  

  

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER 

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av MWH.  

Dock kan dina personuppgifter delas med tredjeparts och samarbetspartners för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig. Som exempel på samarbetspartners vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter är vårt tredjepartslager där din order registreras och paketeras,  speditörer i samband med leverans av dina varor, kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller samt advokatbyråer för hantering av juridiska frågor i verksamheten. Samtliga aktörer är självständigt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.  

MWH kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter till tjänsteleverantörer och samarbetspartners som genomför behandling av personuppgifter för vår räkning så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerhetsställer att personuppgifter behandlas enligt våra instruktioner och denna integritetspolicy. 

MWH kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter vid begäran, som kräver att MWH överlämnar sådana personuppgifter.  

MWH behandlar i regel dina personuppgifter endast inom EU och EES. Om personuppgifterna skulle behandlas utanför EU och ESS, kommer vi säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och fortsatt vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/ESS.  

 

HUR LÄNGE BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER 

MWH behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för den anledning som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att när en uppgifts raderats ur ett system för att det inte längre är aktuellt för det ändamålen, kan uppgifterna finnas kvar i ett andra system där personuppgifterna fortfarande behövs för andra ändamål.  

Personuppgifter som behandlas för kundservice och för administration av kund behandlas under den nödvändiga tid för att ha möjlighet att fullgöra vårt avtal med dig eller sålänge vi har ett berättigat intresse av uppgiftsbehandling.  

Personuppgifter i marknadsföringssyfte behandlas tills att du har återkallat ditt samtycke, avregistrerat dig eller på annat sätt ber oss att sluta kontakta dig. 

Uppgifterna för att föra statistik behandlas fram till dess att aktuellt bokföringsmaterial har raderats, närmre bestämt efter 7 år.   

Personuppgifterna som behandlas för att vi ska kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser mot dig, exempelvis reklamationsärende- eller ångerrättsåtagande, behandlar vi under den tid som vi enligt lag har de rättsliga förpliktelserna.  

Personuppgifterna för bokföringsändamål behandlas i 7 år enligt den gällande bokföringslagstiftningen.  

Dina personuppgifter kan komma att bevaras längre än vad som meddelats ovan om det är nödvändigt för att följa lagkrav, rättsliga bestämmelser eller myndighetsbeslut.  

 

DINA RÄTTIGHETER  

När MWH behandlar dina personuppgifter har du rättigheter enligt lag. Dessa rättigheter är krav och villkor som närmre anges i EU:s dataskyddsförordning/GDPR. 

Du har rätt att skriftligen, utan kostnad, begära nedan åtgärder. Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, exempelvis om du begär utdrag eller radering med korta intervaller emellan, har vi rätt att neka din begäran alternativt ta ut en avgift som motsvarar de administrativa kostnader som din begäran medför.  

  

RÄTT TILL TILLGÅNG  

Du har rätt att få information om vilka exakta personuppgifter MWH of Sweden AB har om dig i form av ett registerutdrag.  

  

RÄTT TILL RÄTTELSE   

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om dessa är felaktiga. Du har även rätt att komplettera personuppgifter om dessa är ofullständiga.   

  

RÄTT TILL BEGRÄNSING  

I enhetlighet med de lagstiftade villkoren har du rätt att begränsa de personuppgifter som finns lagrade hos oss. Det innebär i praktiken att vi inte kommer samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att fullfölja ändamålet och du kan säkerställa att det uppfylls.  

  

RÄTT TILL RADERING  

Du har rätt att begära att information om dig raderas. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Då kommer de uppgifter som är associerade till dig att raderas från våra system.  

Vi förbehåller oss rätten att inte fortgå med raderingsbegäran i de fall legala skyldigheter hindrar oss från detta. De kan vara skyldigheter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi omfattas av eller för att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.  

  

RÄTT TILL DATAPORTABILITET 

Om du via ett samtycke godkänt att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter som rör dig och lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.  

  

RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL  

Vid eventuellt missnöje hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta MWH på våra kontaktuppgifter enligt nedan. Du har även rätt att lämna in eventuellt klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till: 

  

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114  

104 20 Stockholm  

imy@imy.se  

  

KONTAKTUPPGIFTER 

  

MWH of Sweden AB 

S:t Johannesgatan 62

603 54 Norrköping

Sweden 

Org nr: 556677-8899 

Mail: maria@mwhofsweden.com

 

Om du har frågor eller önskar att få ytterligare information hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta oss för att begära registerutdrag, ändra eller radera uppgifter som finns lagrade på dig.  

Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetspolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att möta nya tekniska eller legala krav. Du hittar alltid den senaste uppdaterade versionen av vår integritetspolicy på MWH´s hemsida.  

Uppdaterad: 2023-03-03