Meteen naar de content

Winkelmand

Je winkelwagen is leeg

Jouw persoonlijke integriteit is belangrijk voor ons. We willen dan ook dat jij je voelt in de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. In dit privacybeleid leggen we uit hoe persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel, in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsverordening GDPR. Ook nemen we door op welke wijze je toegang kunt krijgen tot de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en welke rechten je hebt.

VERANTWOORDELIJKE PERSOONSGEGEVENS

MWH of Sweden AB met organisatienummer 559232-9055, Luntgatan 12D, 602 ​​​​47 Norrköping, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via maria@mwhofsweden.com (vermeld in de onderwerpregel: Privacy policy). De volledige contactgegevens vind je verderop op deze pagina.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een natuurlijk persoon zijn persoonsgegevens, Denk aan:  naam, adres, telefoonnummer of e-mail. Ook versleutelde informatie en verschillende soorten elektronische identiteiten (zoals IP-nummers), worden gerekend tot de persoonsgegevens, indien deze te herleiden zijn tot natuurlijke personen. Zie ook ons ​​cookiebeleid.

PERSOONSGEGEVENS DIE JE MET ONS DEELT

Wanneer je een aankoop doet, je registreert voor onze nieuwsbrief, een gebruikersaccount aanmaakt, onze website of onze sociale media gebruikt of gebruik maakt van je rechten volgens de consumentenwetgeving, verstrek je aan ons persoonsgegevens. Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die worden verwerkt kunnen zijn: je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN JOU VERZAMELEN

Wanneer je een aankoop doet bij MWH, contact met ons opneemt via onze kanalen of onze website/ gebruikersaccount of sociale media gebruikt, worden er persoonsgegevens over je verzameld. De verzamelde informatie betreft je naam, leeftijd, geslacht, contactgegevens, klantgegevens, IP-adres, informatie m.b.t. je besturingssysteem en de hardware of software die je gebruikt. Daarnaast betreft het eveneens informatie over je surfgedrag, zoals: geografische locatie, welke externe pagina's zijn bezocht, welke van onze sociale kanalen je hebt bezocht, sessietijd, interesses en informatie over jouw gebruik van onze diensten en producten. Eveneens wordt bijgehouden: je aankoopgeschiedenis, welke productpagina's je hebt bezocht of welke artikelen je hebt toegevoegd aan het winkelmandje en jouw activiteit op onze pagina's, sociale kanalen en website.

WAAROM EN OP WELKE RECHTSGROND?

EEN BESTELLING PLAATSEN

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst moeten wij je persoonsgegevens verwerken om de bestelde product(en) bij je te kunnen leveren. Om dit te kunnen doen is het nodig dat we je contactgegevens - zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer - verwerken. Dit geldt eveneens voor betalingsinformatie, zoals transactiereferentie, -tijd en orderinformatie. De persoonsgegevens zijn ook nodig om de betaling in verband met de aankoop te kunnen afhandelen. Bovenstaande persoonsgegevens worden tevens verwerkt om de afhandeling van retouren of klachten van gekochte producten te vergemakkelijken. De rechtsgrondslag is het nakomen van de koopovereenkomst.

KLANTENSERVICE & KLANTENBEHEER

Wanneer je contact met ons opneemt, worden jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aankoopgeschiedenis en ordernummer verwerkt. Dit om een ​​goede klantenservice te bieden en jouw vraag/correspondentie te administreren. De wettelijke basis voor onze verwerking van je verschillende persoonsgegevens is dat het voor ons noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Als je bovenstaande persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij onze overeenkomst of anderszins onze verplichtingen naar jou niet nakomen.

MARKETING

Je naam, telefoonnummer, e-mailadres, aankoopgeschiedenis en informatie over gebruik van social media worden verwerkt om jou per e-mail nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis is jouw toestemming, die we hebben verkregen ten tijde van de nieuwsbriefregistratie, het aanmaken van een klantaccount of de aankoop van producten bij MWH. Je geeft deze toestemming wanneer je je registreert, je gegevens aan MWH verstrekt of een aankoop bij ons doet.

STATISTIEKEN

Wij verwerken je klantnummer en andere referentienummers met als doel om over statistische gegevens te kunnen beschikken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is het bijhouden van statistieken en het kunnen ontwikkelen van onze website en ons bedrijf.

AFHANDELING VAN RETOUREN EN KLACHTEN
Wij verwerken adres, naam, telefoonnummer, e-mailadres en aankoopgeschiedenis om je eventuele retourverzoek of klacht in behandeling te kunnen nemen. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij hebben volgens de consumentenwetgeving.

BOEKHOUDING

Wij verwerken de informatie over de transacties die tussen jou en MWH hebben plaatsgevonden voor boekhoudkundige doeleinden. De gegevens die worden verwerkt zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De wettelijke grondslag is dat het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting die wij hebben.

WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?


Jouw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt door MWH.

Om aan onze verplichtingen aan jou te voldoen, kunnen jouw persoonsgegevens echter worden gedeeld met derden en samenwerkingspartners. Voorbeelden van partners aan wie we je persoonsgegevens bekend kunnen maken, zijn: ons externe magazijn waar jouw bestelling wordt geregistreerd en verpakt, pakketbezorgbedrijven (in verband met de levering van je producten), kredietreferentie- of incassobureaus (voor controles van kredietinformatie) en advocatenkantoren (voor de afhandeling van juridische vraagstukken binnen het bedrijf). Al deze partners zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

MWH kan je persoonsgegevens bekendmaken aan dienstverleners en partners die namens ons persoonsgegevens verwerken, zogenaamde 'verwerkers van persoonsgegevens'. Met deze partijen hebben we overeenkomsten afgesloten, om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens onze instructies en dit privacybeleid.

MWH kan je persoonsgegevens op verzoek bekendmaken aan autoriteiten, die MWH verplichten dergelijke persoonsgegevens te overhandigen.

MWH verwerkt je persoonsgegevens in de regel alleen binnen de EU en ESS. Indien de persoonsgegevens buiten de EU en ESS verwerkt zouden moeten worden, zullen wij ervoor zorgen dat de doorgifte op een legale manier plaatsvindt en beschermd blijft door de ontvangende partijen buiten de EU/ESS.

HOELANG WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS?

MWH verwerkt persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de reden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verzameld. Dezelfde persoonsgegevens kunnen op verschillende plekken worden opgeslagen voor verschillende doeleinden. Dit kan betekenen dat wanneer een gegeven uit één systeem wordt verwijderd (omdat het niet langer relevant is voor dat doel), de gegevens in een ander systeem kunnen blijven staan ​​(wanneer de persoonsgegevens nog nodig zijn voor andere doeleinden).

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenservice en -administratie worden verwerkt voor de tijd die nodig is om onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verweking van de gegevens.

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden verwerkt totdat je je toestemming intrekt, je hebt afgemeld of ons op een andere manier hebt gevraagd om geen contact meer met je op te nemen.

De gegevens voor het bijhouden van statistieken worden verwerkt totdat het betreffende boekhoudmateriaal is verwijderd. Oftewel: na 7 jaar.

Wij verwerken de persoonsgegevens die worden verwerkt om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u, bijvoorbeeld klachtzaken of herroepingsverplichtingen, gedurende de tijd dat wij de wettelijke verplichtingen hebben volgens de wet.

De persoonsgegevens voor boekhoudkundige doeleinden worden 7 jaar verwerkt volgens de huidige boekhoudwetgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten opzichte van jou (bijvoorbeeld klachten of herroepingsverplichtingen) worden verwerkt gedurende de tijd dat wij wettelijk gezien deze verplichtingen hebben.

De persoonsgegevens voor boekhoudkundige doeleinden worden 7 jaar verwerkt - in overeenstemming met de huidige boekhoudwetgeving.

Jouw persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard dan hierboven vermeld als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten/voorschriften of besluiten van autoriteiten.

JOUW RECHTEN

Wanneer MWH jouw persoonsgegevens verwerkt heb je wettelijk gezien enkele rechten. Deze rechten zijn vereisten en voorwaarden die nader worden gespecificeerd in de EU-verordening inzake gegevensbescherming/GDPR.

Je hebt het recht om de volgende handelingen kosteloos schriftelijk uit te laten voeren. Indien je geen grondslag hebt voor je verzoek of je verzoek onredelijk is (bijvoorbeeld wanneer je met korte tussenpozen om uittreksels of verwijdering verzoekt), hebben wij het recht je verzoek te weigeren of een vergoeding in rekening te brengen, die overeenkomt met de administratieve kosten die jouw verzoek met zich meebrengt.

RECHT VAN TOEGANG

Je hebt het recht om informatie te ontvangen over de exacte persoonsgegevens die MWH of Sweden AB van jou heeft geregistreerd - in de vorm van een registeruittreksel.

RECHT OP CORRECTIE

Je hebt het recht om te verzoeken dat je persoonsgegevens worden gecorrigeerd als deze onjuist zijn. Je hebt ook het recht om persoonsgegevens aan te vullen als deze onvolledig zijn.

RECHT OP BEPERKING

Conform de wettelijke voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te laten beperken. In de praktijk betekent dit dat wij niet meer persoonsgegevens zullen verzamelen dan nodig is om het doel te bereiken en je kunt er zeker van zijn dat dit als zodanig wordt gerealiseerd.

RECHT OP VERWIJDERING
Je hebt het recht om te verzoeken dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd. Ook kun je je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Daarbij worden de aan jou gekoppelde gegevens uit onze systemen verwijderd.

We behouden ons het recht voor om niet door te gaan met het verwijderingsverzoek, in gevallen waarin wettelijke verplichtingen ons dit verhinderen. Dit kunnen verplichtingen zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij dienen te voldoen of om juridische claims vast te stellen, in te dienen of te verdedigen.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Als je ermee hebt ingestemd dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om de gegevens die op jou betrekking hebben en aan ons zijn verstrekt, te laten overdragen aan een andere persoonsgegevensbeheerder.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Wanneer je op enige manier ontevreden bent over de manier waarop wij je persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je contact opnemen met MWH via onderstaande contactgegevens.

Je hebt ook het recht om eventuele klachten over onze verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij:

De Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit
Box 8114
104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se


CONTACTGEGEVENS

MWH of Sweden AB

S:t Johannesgatan 62

603 54 Norrköping

Sweden

Org nr: 556677-8899

Mail: maria@mwhofsweden.com

Heb je vragen of wil je aanvullende informatie ontvangen over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt? Neem dan contact met ons op. Ook voor het opvragen van uittreksels uit onze registratie, het wijzigen of verwijderen van jouw opgeslagen gegevens kun je bij ons terecht.

We behouden ons altijd het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen en bij te werken om eventuele fouten te corrigeren of om te voldoen aan nieuwe technische of wettelijke vereisten. De laatste bijgewerkte versie van ons privacybeleid vind je altijd op de website van MWH.

Bijgewerkt: 07-06-2021